Português Español Italiano русский язык Deutsch اللغة العربية Français ภาษาไทย 한국어 日本語 English 中文站
  เกี่ยวกับกวางโจว
  กวางโจว กวางโจวยังเป็นที่รู้จักด้วยชื่อ“เมืองแห่งดอกไม้”และ“เมืองแพะ”ชื่อย่อ“ฮุ่ย”เป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งซึ่งเป็นกรุงวัฒนธรรมมีชื่อเสียงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็น 2200 กว่าปีนอกจากนั้นยังเป็นมหานครนานาชาติศูนย์การค้าระหว่างประเทศศูนย์รวมการขนส่งระหว่างประเทศกวางโจวเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมสายเก่าเป็นสนธิสัญญาการค้าต่างประเทศแห่งแรกที่เปิเผยต่อโลกภายนอกของประเทศจีนจึงขึ้นชื่อด้วย“เมืองการค้าพันปี”...เพิ่มเติม>>
  เทศกาล
  เพิ่มเติม
  มาราธอนนานาชาติกวางโจว เป็นการท้าทายและเป็นการเดินทา

  การแข่งขันมาราธอนนานาชาติกวางโจวเป็นงานกีฬาระดับสากลประจำปีของกวางโจว เป็นงานแข่งขันรับการรับรองกลุ่ม A จากสมาคมกรีฑาประเทศจีน พ.ศ. 2559 ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมีจำนวน 30000 คน รว...เพิ่มเติม >

  สถานที่ท่องเที่ยว
  เพิ่มเติม